HR асистент

Ефективното управление на човешките ресурси спомага за изграждането на устойчива структура в организацията, което от своя страна напълно отговаря на бизнес изискванията във всяка организация. Способността за управление на най-ценния ресурс – служителите е умение, което масово бива пренебрегвано от работодателите, като така ги затваря в кръга на „текучеството на персонал“. Системният ангажимент обвързан с цялостният HR процес изисква необходимото, търпение, познания и контакти.

Посредством услугата HR асистент GIC Ви предлага:
> Подбор на персонал, оценка на кандидати.
> Изготвяне и публикуване на професионални обяви за работа, създаване, оформяне и поддръжка на страница в платформите за наемане на работна ръка.
> Изготвяне на професионални длъжностни характеристики за всяка позиция.
> Изготвяне на процедура за атестация на персонала, атестационни карти, анализ на резултатите. Мониторинг.
> Изготвяне на работни графици спрямо нуждите на хотела и стандартите за работа в организацията.
> Съдействие с наемането на лица от трети страни.

Екипът на GIC ще изготви индивидуален план за HR асистент, съобразен изцяло с изискванията на Вашата организация. Свържете се с нас още днес!