Управление на хотели

Вие сте инвеститор, построили сте мечтания хотел, но …:

> …финансовите резултати не Ви задоволяват?
> …изпитвате затруднения с откриването на качествен екип от професионалисти, които да гледат на Вашия хотел като на свой собствен?
> …изпитвате затруднения с огромното текучеството на персонал?
> …липсват Ви конкретни знания и умения в този бранш, които възпрепятстват постигането на желаните резултати?
Ако осъзнавате и се припознавате в изброените, имаме решение за това!
Какво е „договор за управление“ и каква е същността на тази услуга, която ще допринесе за постигането на добра репутация и максимални финансови резултати?
Инвеститорът на имота (хотел/хотелски комплекс/апарт хотел) възлага задачата по мениджмънта му на изпълнител, който го управлява от негово име и за негова сметка.
За тази цел изпълнителят в наше лице инвестира целия си професионален опит и знания в развитието на Вашия имот. GIC разполага с необходимият ресурс както от компетентност и умения, така и от експерти в бранша, за да изгради и/или да даде нов живот на Вашата „добре работеща машина“.

Договорът за управление гарантира както нашите отговорности, така и Вашите като инвеститор, ние получаваме определено възнаграждение, което бива обвързано с постигнатите финансови резултати, които се определят спрямо ангажиментите, които Вие ни поставите.

В резултат на управлението на Вашия имот може да очаквате:
> Редуциране на ангажираността от Ваша страна;
> Контрол върху всички парични потоци, тъй като ние ще управляваме Вашия хотел с Ваша фирма, което гарантира прозрачност в нашите отношения;
> По-високи финансови резултати, не само чрез правилно управление на услугата и привличането на гости, но и посредством оптимизиране на разходите;
> Унифициране на услугата, посредством системни обучения на персонала;
> Гарантиране качеството на услугата, чрез изготвяне на стандарти и мониторинг върху тяхното изпълнение.
> Подобрена репутация на Вашият обект.
Свържете се с нас за изготвяне на индивидуален договор за управление.