Управление на проекти

Global Ideas Consulting Ltd. предлага подготовка и управление на проекти, финансирани по програма Еразъм+ на ЕК и оперативните програми в областта на образование, обучение и кариерно развитие на гражданите.

Екипът ни от професионалисти осъществява подбор на партньорски организации, фирми и образователни институции, за провеждане на обучения и практики в чужбина.

Дългогодишният опит на експертите в организацията е затвърдил стабилни партньорства, от които нашите клиенти могат да се възползват. Сред партньорите ни са както собственици в частния бизнес предлагащи високо категорийни обекти за практика, така и престижни академии и обучителни институции. Предлагаме партньори в 7 атрактивни страни: Италия, Испания, Хърватия, Турция, Нидерландия, Литва и Белгия.

Свържете се с нас за индивидуално консултиране и информация за възможностите, от които може да се възползвате Вие и Вашите участници!