Таен клиент

Тайният клиент, известен още като „Mystery shopper“, е техника, използвана от хотели за оценка на качеството на обслужването на клиентите и идентифициране на области за подобрение. Това включва наемане на независима трета страна за изпращане на „таен клиент“ в хотела за оценка на различни аспекти от тяхното преживяване, като покриване на заложени стандарти (ако има такива), процеса на регистрация, чистотата на стаята, любезността на персонала и общото обслужване на клиентите. Резултатите от проверката се систематизират в подробен доклад по индивидуален образец спрямо спецификите на хотела и нуждите на поръчителя.

За да изготвим Вашият индивидуален план, свържете се с нас още днес!