Решения за хотелиерството

Обучения

Комплексни и Специализирани обучения

Комплексните тренинги по индивидуално изготвени програми, съобразени с нуждите на вашите служители, се разделят на различни нива и се провеждат в удобно за заетостта време.

GIC ви предлага над 15 вида специализирани обучения, които ще повишат знанията и практическите умения на вашите служители.

Често вътрешно фирмените обучения, които шефовете на отдели организират, или биват изключително оскъдни или изобщо не се случват поради ред причини.

Екипът на GIC ви гарантира че:

» вашите служители ще усвоят ценни практики от доказани професионалисти;

» ще бъдат отстранени масови грешки, които редуцират удовлетвореността на гостите и печалба ви;

» вашият екип няма да получи сухо и монотонно преразказване на теоретична част, а ще придобие ценни съвети от реалният опит в бранша.

Специализираните обучения са неизменна част от съществуването на добър хотелиерски продукт, който да превърне еднократните посетители в редовни гости. Може да постигнете всичко това! Свържете се с нас и получете своят индивидуален план!

Корпоративно консултиране

Целта на корпоративното консултиране на хотели е да се осигури експертно ръководство и подкрепа, за да се помогне на хотелите да постигнат целите си и да оптимизират своята производителност в конкурентна среда.
Етапи:

1. Първоначална оценка.
2.Стратегическо планиране.
3.Изпълнение.
4.Мониторинг и оценка.
5.Системно подобрение.

Всеки от етапите представлява комплексна процедура, която се изпълнява последователно и методично от нашия екип.

Свържете се с нас за да изготвим вашият индивидуален план!

Стандарти и процедури

Изготвяне на Хотелски Стандарти и Оперативни процедури спрямо спецификите на хотела, визията на мениджмънта за крайния продукт и човешкия ресурс

Хотелските стандарти се отнасят до комплект от насоки, правила и очаквания, които хотелът трябва да спазва, за да осигури консистентно ниво на обслужване и преживяване на своите гости. Тези стандарти могат да обхващат широк спектър от аспекти, като чистотата и поддръжката на хотела, качеството на предлаганите удобства и оборудване, нивото на обслужване и гостоприемство, ефективността на процесите за регистрация и напускане на хотела и други.

Свържете се с нас за изготвяне на вашите индивидуални стандарти и процедури!