Неограничени възможности

Нашите решения

За нас

Global Ideas Consulting Ltd. (GIC) е организация основана през 2022 г. и работи усилено в областта на консултирането в сферата на хотелиерството и ресторантьорството; провеждането на корпоративни обучения; разработване и управление на проекти за образователна мобилност на ученици, студенти и възрастни; управление на хотели и ресторанти; съдействие посредством HR асистент за Вашия бизнес както и е приемаща организация по Програма Еразъм+.
Водещ приоритет за GIC e нашите клиенти да направят отличителни, трайни и съществени подобрения в представянето си и заедно да изградим устойчив бизнес, който привлича, развива, вълнува и задържа лоялни служители.
GIC разполага със сериозна мрежа от партньори и е в непрекъснато сътрудничество с големи, малки и средни предприятия, бизнес центрове, асоциации, търговска камара, училища, университети, центрове за обучение и публични организации. Стабилните бизнес отношения на компанията благоприятстват развитието на фирмата като приемаща организация по програма Еразъм+. Всеки който търси възможност и развитие посредством услугите на GIC може да разчита на огромен избор от локации, където да реализира своята практика. Организацията се ангажира с личното и професионално развитие на млади хора и професионалисти, като изисква от работодателите предоставящи позиции за практика да предоставят най-доброто „ноу-хау“ на нашите участници.
За нас мобилността е много повече от логистика, това е опитът, знанието, добрите практики, атмосферата на всяка страна, обменът на култура, личните отношения, интеграцията на участниците, приятелството, гастрономията и множеството опит, придобит в друга страна.
Нашият екип и всички наши сътрудници са свикнали да приемат хора от различни страни и са в състояние да създадат най-добрата среда извън зоната на комфорт на участниците, като им помагат да напуснат България с любов и желание, както и да се върнат обратно в нашата страна.

Локации за практика